ქალაქური

მუდამ
საუკეთესო

ქალაქური

ხარისხიანი პროდუქცია

ქალაქური

ნაცნობი გემოდაკონსერვებული პროდუქცია

სოკო დაკონსერვებული 2500 გრ
სოკო დაკონსერვებული 800 გრ
სოკო დაკონსერვებული 400 გრ
სიმინდი დაკონსერვებული 340 გრ