ქალაქური

მუდამ
საუკეთესო

ქალაქური

ხარისხიანი პროდუქცია

ქალაქური

ნაცნობი გემოპროდუქცია ყუთით

მიწის თხ.მარილიანი ყუთით(1* 2 კგ)
მიწის თხ.სეზამით ყუთით(1*2 კგ)
მიწის თხილი ქოქოსით ყუთით(1*2 კგ)
მიწის თხილი თაფლში ყუთით (1*2 კგ)
მიწის თხილი ასორტი ყუთით (1*2 კგ)
მიწის თხ.მოუხალავი ყუთით (1*2 კგ)
მიწის თხილი მოუხალავი ტომრით (1*5 კგ)
მარილიანი ჩხირი (1*3 კგ)
სიმინდი მოხალული ყუთით (1*1 კგ)