ქალაქური

მუდამ
საუკეთესო

ქალაქური

ხარისხიანი პროდუქცია

ქალაქური

ნაცნობი გემოპოპკორნი / ბურბუშელა

პოპკორნი მარილით 100 გრ
პოპკორნი მარილით 50 გრ
ბურბუშელა 70 გრ