ქალაქური

მუდამ
საუკეთესო

ქალაქური

ხარისხიანი პროდუქცია

ქალაქური

ნაცნობი გემოჩურჩხელა

ჩურჩხელა ნიგოზით (1*2ც)
ჩურჩხელა ნიგოზით (ჯანჯუხა) (1*3ც)

ნიგოზი - კონტეინერით

ნიგოზი 180 გრ

ნიგოზი - წონით

ნიგოზი კგ